Miben tud segíteni Magyarország ammani konzulátusa a konzuli védelemre jogosult bajba jutottnak?

 • Hazatéréséhez ideiglenes útlevelet állíthat ki az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy lejárt úti okmány helyett
 • Tanácsadással közreműködik hazatérése önerőből vagy rokon, ismerős anyagi segítségével történő megszervezésében 
 • Utólagos visszafizetés és díjfizetés ellenében hazatérési kölcsönt nyújthat, ha magáról saját vagy más forrásból gondoskodni nem tud, önhibája kizárható és a kölcsön nyújtása további súlyos érdeksérelemtől óvja meg 
 • Egészségügyi vészhelyzetben (súlyos és tömeges megbetegedés) tájékoztatja a helyi orvosok, kórházak elérhetőségéről, közreműködik az esetleg szükséges és orvosilag igényelt, illetve lehetséges hazaszállítás megszervezésében 
 • Válsághelyzetben tájékoztatást ad és szükség esetén segítséget nyújt a hazatéréshez, illetve az evakuálás megszervezéséhez 
 • Őrizetbe vétele, letartóztatása esetén – ha erről tudomást szerez – tisztázza ennek okát és jogi megítélését, figyelemmel kíséri fogva tartásának körülményeit 
 • Kérésére értesíti hozzátartozóját, szükség esetén a segíteni képes ismerőst 
 • Tájékoztatást ad az adott országban elérhető helyi tolmácsokról és ügyvédekről 
 • Külföldi haláleset esetén a Konzulátus értesíti a külföldön elhunyt eltemetésére kötelezett hozzátartozót és tájékoztatja az eltemetéshez vagy a holttest hazaszállításához szükséges intézkedésekről

Miben nem tud segíteni, közreműködni a konzulátus?

 • A külföldre utazás megszervezésében, abban való közreműködésben
 • Menetjegy foglalásában, átíratásában
 • Szállás, lakhatás biztosításában; csomagmegőrzésben
 • Gépjárműjavításban vagy javíttatásban, üzemanyag biztosításában
 • Személy- vagy csomagszállításban
 • Banki, biztosítási és postai szolgáltatásokban 
 • Külföldi munkaközvetítés, munkaügyi viták rendezésében
 • Jogi képviselet ellátásában bíróság vagy más hatóság előtt 
 • Konzuli hatósági eljárások kivételével tolmácsolásban vagy fordításban 
 • Külföldi letelepedési, munkavállalási vagy egyéb engedélyek beszerzésében 
 • Magánjogi (peres vagy nem peres) viták rendezésében 
 • Külföldön felmerülő költségek, hatósági bírságok, díjak (pénzbüntetés, óvadék, ügyvédi díj, egészségügyi ellátás díja stb.) kifizetésében, megelőlegezésében 
 • A hagyaték, örökség, kifizetetlen munkabér, stb. behajtásában 
 • Külföldi bűnesetben folyó nyomozásban bármilyen formában való közreműködésben 
 • Folyamatban lévő szabálysértési vagy büntetőeljárás menetének, eredményének befolyásolásában (Ennek keretében arra sincs módja és eszköze a Konzulátusnak, hogy elérje a jogi út mellőzésével történő szabadlábra helyezést, vagy a különleges bánásmódban részesítést.)

Ügyeleti telefonszám: +962 77 842 5551

Munkaidőn kívül hívható, bajba jutott magyar állampolgárok részére tartjuk fenn – kérjük hogy csak halaszthatatlanul fontos, indokolt esetben hívja!

 

 

Regisztráció konzuli védelemre – Javasoljuk, hogy külföldi utazása előtt regisztráljon a Konzuli Szolgálatnál, így szükség esetén könnyebben fel tudjuk venni Önnel vagy hozzátartozóival a kapcsolatot. 

Ha útlevele elveszett vagy azt ellopták, kérjük, keresse fel a legközelebbi rendőrkapitányságot és kérjen jegyzőkönyvet az esetről. Az úti okmányok elvesztését vagy azok eltulajdonítását az ammani nagykövetség konzuli osztályán haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 3 munkanapon belül be kell jelenteni, erről jegyzőkönyv készül. 

Western Union - gyors pénzátutalási szolgáltatás: Javasoljuk, hogy utazás előtt ismerkedjen meg a Western Union gyors pénzátutalási szolgáltatással. A Western Union honlapján  és központi ügyfélszolgálatánál (+36 1 235 84 84) tájékozódhat bővebben.