ANYAKÖNYVEZÉS MAGYARORSZÁGON

Magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményeit (születés, házasságkötés, haláleset, valamint házasság külföldön történt felbontása) a hazai anyakönyvezési eljárás útján lehet Magyarországon bejegyeztetni.

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem hivatásos konzuli tisztviselőnél terjeszthető elő, tiszteletbeli konzulnál nincs lehetőség a kérelem benyújtására.

A hazai anyakönyvezési eljárásban külképviseletünk a kérelem átvételében és annak az illetékes magyarországi hatóság felé való megküldésében működik közre. Az eljárást a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest).

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a hazai anyakönyvezési eljárásban benyújtott eredeti külföldi anyakönyvi, illetve válási okirat vagy annak hiteles másolata a hazai anyakönyvi alapiratok között kerül elhelyezésre, mely a kérelmező részére nem adható vissza.

Külföldi (jordán) anyakönyvi okiratot a Jordán Belügyminisztérium Anyakönyvi és Útlevél Osztályától (Ministry of Interior, Civil Status & Passport Department) lehet beszerezni. Az angol nyelven kiadott okirat magyar nyelvre fordítása nem szükséges, azonban az okiratot el kell látni a Jordán Külügyminisztérium felülhitelesítésével.

Hazai anyakönyvezés iránti kérelem benyújtásához előzetes időpont egyeztetés szükséges az online időpontfoglaló rendszeren keresztül.

Kérjük, hogy az ügyintézésre csak az előzetesen kitöltött formanyomtatvány és a szükséges becsatolandó iratok birtokában érkezzenek! A kitöltött nyomtatvány, ill. a megfelelő iratok hiányában az ügyintézést nem tudjuk vállalni, új időpontfoglalás szükséges.

 

Születés hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgár gyermeke a törvény erejénél fogva a születésével magyar állampolgár lesz, függetlenül a születés helyétől, azonban a külföldön történt születést Magyarországon is anyakönyveztetni szükséges. Magyar állampolgár köteles kezdeményezni gyermeke külföldön történt születésének hazai anyakönyvezését.

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét szülő jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az adatlapot a konzul előtt kell aláírni.

6 év alatti gyermek részére a születés hazai anyakönyvezési eljárással egyidejűleg, a magyar állampolgár szülő írásbeli nyilatkozatával elindítható az útlevéleljárásmelyhez egy darab friss fényképet szíveskedjenek magukkal hozni.

Ha a szülők külföldön kötött házasságukat Magyarországon még nem anyakönyveztették, egyúttal a házasság hazai anyakönyvezését is kérelmezni kell! 

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • előzetesen kitöltött adatlap a születés hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen),
 • eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva
 • a szülők személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány),
 • amennyiben a gyermek házasságban született, a magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata.
 • Ha a gyermek nem házasságból született, akkor teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat letétele szükséges, amit – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a konzul előtt is meg lehet tenni. Ehhez a "Jegyzőkönyv az apai elismerő nyilatkozathoz" formanyomtatványt kell kitölteni (letölthető innen). Az apai elismerő nyilatkozat felvétele díjköteles eljárás.

 A gyermek nyilvántartásba vétele

A születés hazai anyakönyvezése eljárás során a szülőknek nyilatkozni kell gyermekük lakóhelyéről is, mely alapján a hazai hatóságok a gyermeket Magyarországon vagy külföldön élő magyar állampolgárként veszik nyilvántartásba. A gyermek csak valamelyik szülő állandó lakcímére jelenthető be.

- Magyarországi lakcím bejelentése

A magyarországi lakcím bejelentése külön nyomtatványon történik, amely letölthető innen.

Amennyiben mindkét szülő rendelkezik magyarországi lakcímet tartalmazó lakcímkártyával, akkor állandó lakóhelyük Magyarországon van. Ebben az esetben a gyermek csak a magyarországi címre jelenthető be. 

- Külföldi lakcím bejelentése

Ha legalább az egyik magyar állampolgár szülő külföldön telepedett le, vagy a gyermeket a külföldi állampolgár szülő címére szeretnék nyilvántartásba vetetni, akkor a gyermek külföldi címre is bejelenthető. Ha Magyarországon a szülő(k) külföldi lakcíme be van jelentve, a gyermeket csak valamelyik szülő Magyarországon nyilvántartott külföldi lakcímére lehet bejelenteni. 

A születés hazai anyakönyvezése és a nyilvántartásba vételi eljárás illeték- és konzuli közreműködői díj-mentes.

 

Házasság hazai anyakönyvezése

A magyarországi anyakönyvezés iránti kérelem személyesen, mindkét fél jelenlétében nyújtható be a Konzulátuson. Az adatlapot a konzul előtt kell aláírni.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a házasság hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen),
 • eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva
 • a kérelmező és házastársa személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
 • a magyar állampolgárságot igazoló irat, mely adott esetben megegyezhet a személyazonosság igazolására alkalmas irattal (honosítási okirat, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági igazolvány, útlevél, személyazonosító igazolvány),
 • a magyar állampolgár házastárs magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata,
 • a házasságkötés előtti családi állapot igazolása, jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú.

Az eljárás illeték- és konzuli közreműködői díj-mentes.

Amennyiben a magyar állampolgár házastárs külföldön történt születésének hazai anyakönyvezésére nem került még sor Magyarországon, úgy a házasság anyakönyvezése iránti kérelemmel egyidejűleg a születés hazai anyakönyvezése iránti kérelmet is be kell nyújtania.

A házassági névre kiállítandó új útlevél iránti kérelmet a házasságkötés hazai anyakönyvezési eljárás befejezése után lehet előterjeszteni.

 

Válás hazai anyakönyvezése

Amennyiben a külföldi bontóítélet nem rendelkezik a névviselésről, úgy a válás hazai anyakönyvezése adatlapon jelezni szükséges a házasság felbontása után viselni kívánt nevet.

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • adatlap a válás hazai anyakönyvezéséhez (letölthető innen),
 • a házasság felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat hiteles magyar nyelvű fordítással,
 • a kérelmező és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes útlevél vagy személyazonosító igazolvány,
 • a magyar házassági anyakönyvi kivonat másolata.

Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg a házasság hazai anyakönyvezésére vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (lásd a házasság hazai anyakönyvezése pontot).

Az eljárási illetékköteles. 

 

Haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelem benyújtásakor csatolandó iratok:

 • haláleset hazai anyakönyvezése adatlap (letölthető innen),
 • eredeti jordán halotti anyakönyvi kivonat, diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
 • az elhunyt magyar állampolgárságának igazolása (érvényes magyar útlevél vagy érvényes magyar személyi igazolvány),
 • az elhunyt családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat, jogerős bírósági ítélet, elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata),
 • a kérelmező személyazonosságát igazoló okmány (útlevél/személyi igazolvány).

Az eljárás illeték- és konzuli közreműködői díj-mentes.